ENGLISH|中文 淘宝 阿里巴巴 浩丰 浩丰规划

关于我们

Headquarter
 
Add: Nanpu Road,Yuanshang Town,Laixi,Qingdao,China
Tel:0532-82439999
Fax:0532-82439888
 
Management center
Add: :Room 17, Building A,Haiduguoji,Zhengyang Middle Road 205,Qingdao,China
Tel:0532-85030888
Fax:0532-85030866
Website:www.haofengfood.com
E-mail:jason@haofengfood.com
 
Fujian Farm
Add: Yunxiao town,Fujian
Longhai city, Fujian
Shaoan town,Fujian
 
Hebei Farm
Add: Zhangjiakou city,Hebei
Zhangbei town, Hebei
Shangyi town, Hebei
 
Shandong Farm
Add: Xiagezhuang,Laixi city, Qingdao
Qiji town,Jimo city, Qingdao
 
Shanhai Farm
Add:Langxia town,Jinshan district, Shanhai
 
Shanxi Farm
Add: Zhouzhi town, Xian city,Shanxi province. 
 

Message Board